HOME
HISTORIA
QUE ES UN MANTRA?
MANTRAS
VIDEOS
CD-S
FOTOS
EVENTOS
CONTACTO


.
Mantras

Shiva Arati

Om Jaya Nama Shiva Omkara
Mahadeva Sada Shiva
Brahma Vishnu Shiva Jaya
Brahma Vishnu Shiva Jaya
Shiva Maheswara
Om Jaya Nama Shiva Omkara.

Sahana Bavatu

Om Sahana Bavatu, Saha Nau Bunaktu, Saha Viryam Karavavahai, Tejasvina Vaditamastu, Ma Vidvishavahai.
Om shanti shanti shanti.

Mahamrityunjaya Mantra

Om Tryambakam Yajamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvarukamiva Bandhanan
Mrityor Mukshiya Maamritat.

Twameva Mantra

Twameva Mata Cha Pita Twameva,
Twameva Bandu Cha Sakha Twameva.
Twameva Vidya Dravinam Twameva,
Twameva Sarvam Mama Deva Deva.

Asatoma

Asatomä sat gamaya
tamasomä jyotir gamaya
mritiormä amritat gamaya.

Gajananam

Gajananam bhuta ganati sevitam
kabita jamboo palasara pakshitam
uma sutam sokha vinasa karanam
namami vigneswara pada pankajam.

Vaisaguru Mantra

Vaisaguru Maha Budha, Jay Bodhisatva Jaya Namah
Jay Bodhisatva, Jay BodhisatvaJay Bodhisatva Jaya Namah
Vaisaguru Maha Budha, Jay Bodhisatva Jaya Namah
Amitaba Maha Budha, Jay Bodhisatva Jaya Namah
Jay Bodhisatva, Jay Bodhisatva
Jay Bodhisatva Jaya Namah
Amitaba Maha Budha, Jay Bodhisatva Jaya Namah
Vairochana Maha Budha, Jay Bodhisatva Jaya Namah
Jay Bodhisatva, Jay Bodhisatva
Jay Bodhisatva Jaya Namah
Amitaba Maha Budha, Jay Bodhisatva Jaya Namah.

Jaya Mata Kali

Jaya Mata Kali Namaha, Kali Devi Kali Durga Namaha
Krim Kali Kapalini Ma, Kali Devi Kali Durga Kali Ma
Om Shakti Ma, Kundalini Shakti Ma
Jaya Mata Kali Namaha, Kali Devi Kali Durga Namaha
Krim Kali Kapalini Ma, Maha Kali Mata Durga Kali ka
Om Shakti Ma, Kundalini Shakti Ma
Jaya Mata Kali Namaha, Kali Devi Kali Durga Namaha
Jaya Mata Kali Namaha, Kali Devi Kali Durga Namaha.

Ganesha Eka Danta

Om Ganesha, Eka Danta, Gam Ganesha Jay
Om Ganapatie, Ganapataie Namah
Om Ganesha, Eka Danta, Gam Ganesha Jay.

Jay Durgue Ma

Durgue Ma Durgue, Om Durgue Ma Durgue
ey Ma Durgue Kalka Jay Ma e Ma Durgue Kalikaie
eee, Ma
ee Ma Durga
ee Ma
ei Ma Ma Durga.

Sada Shiva

Shiva Sada Shiva Param Shiva
Om namah Shivaia namah Shiva
Maha Deva Guru Om namah Shiva
Om namah Shivaia Sada Shiva
Jaya Shiva Guru Sada Shiva
Om namah Shivaia Param Shiva
Maha Deva Guru Param Shiva.

.
.